ผู้ว่าฯเชียงใหม่ออกประกาศ ห้ามเผาเด็ดขาด เร่งทำแนวกันไฟ

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ออกประกาศ ห้ามเผาเด็ดขาด เร่งทำแนวกันไฟ

นายนิรัตน์​ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศมาตรการป้องกันการเผาในที่โล่งและพื้นที่ทางการเกษตร โดยกำหนดวันห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2566 จึงขอความร่วมมือกันงดเผาเพื่อสุขภาพของทุกคน โดยขอให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมการเผาทุกชนิด ทั้งฝุ่นละอองเขตก่อสร้าง ทุกหน่วยซ่อมบำรุงและตรวจควันดำ พร้อมประสานพระสงฆ์งดเผาในเขตวัด เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน ห้ามหน่วยงานที่ดูแลถนนและที่สาธารณะเผากำจัดวัชพืชสองข้างทางโดยเด็ดขาด ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านงดการเผาทุกชนิด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5

ทั้งนี้ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่ 2566 โดยนายอรุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายเลขานุการศูนย์ รายงานสรุปสถานการณ์ประจำวันว่า สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ วัดได้ 49 มคก/ลบ.ม. (สีเหลือง) มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่จุดความร้อน หรือ Hotspot มีแนวโน้มลดลง จำนวนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 317 จุด

ซึ่งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ สั่งการเตรียมทำแนวกันไฟ โดยได้เชิญพี่น้องที่มีอาชีพหาของป่าเข้าร่วมการประชุมด้วย จัดกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำและแนวกันไฟ รณรงค์ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเศษใบไม้ เร่ง kick-off การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เพื่อรวมพลังชาวเชียงใหม่ไร้ฝุ่นควัน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ มวลอากาศเย็นจะยังคงปกคลุม พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ จึงยังอาจจะไม่มีฝนตกในช่วงดังกล่าว จะเห็นได้ว่าปัญหาหมอกควันมักเกิดในช่วงฤดูหนาว สาเหตุเกิดจากความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ ทำให้ไออากาศร้อนไม่สามารถลอยตัวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศระดับสูงได้

ส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันกระจายตัวอยู่ในระดับพื้นดิน จนเกิดปัญหามลพิษที่สำคัญมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและสุขภาพ ฝุ่น PM2.5 สามารถเข้าสู่ร่างกายทางเดินหายใจ เข้าสู่หลอดลมและปอด และเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้เสี่ยงต่อ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง โรคหัวใจขาดเลือด มะเร็งปอด โรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ออกประกาศ ห้ามเผาเด็ดขาด เร่งทำแนวกันไฟ

“ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสูดฝุ่นละอองของควันไฟโดยใช้หน้ากากอนามัย หรือผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำหมาดๆ ปิดปากปิดจมูก และสวมแว่นตาทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกัน PM2.5 ได้คือ หน้ากากอนามัย N95 หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณที่โล่งแจ้ง โดยเฉพาะการออกกำลังกายและทำงานหนัก ที่ต้องออกแรงมากนอกบ้าน เพราะจะทำให้มีโอกาสสูดควันได้มากขึ้น ปิดประตูหน้าต่างด้านที่รับลม ซึ่งพัดหมอกควันเข้าภายในบ้าน และเปิดประตูหน้าต่างด้านตรงข้ามกับทิศทางลม เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละอองที่เข้ามา และถ้าเป็นไปได้อาจมีภาชนะบรรจุน้ำไว้ที่หน้าต่างที่เปิด ซึ่งจะช่วยลดหมอกควันที่เข้ามาได้ดียิ่งขึ้น ควรดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ งดการรองน้ำฝนไว้ใช้ดื่มกินชั่วคราว หากจำเป็นให้รองน้ำฝนหลังจากฝนตกไปแล้ว 1 ชั่วโมง เพราะฝุ่นควันที่มีจะลดลง เนื่องจากถูกชะล้างไปกับฝนในช่วงแรก และควรใช้น้ำสะอาดกลั้วคอแล้วบ้วนทิ้งวันละ 3 -4 ครั้ง ห้ามกลืน ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ หอบหืด โรคหัวใจ โรคปอด รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ควรพักผ่อนอยู่ในบ้านและควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก แสบตา น้ำตาไหล ตาแดง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”

นายอารุณกล่าวอีกว่า ในช่วงที่เกิดสถานการณ์หมอกควันเขาขั้นวิกฤต จังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ประสานและเตรียมการให้มีพื้นที่ปลอดมลพิษจากฝุ่นควัน (Safety Zone) ในพื้นที่ครบทุกตำบล และประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่และกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดได้ที่เว็บไซต์ http://cmi.disaster.go.th/in.CMnew-5.289/

วันเดียวกันนี้ นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานเปิดกิจกรรม (Kick Off) รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ประจำปี 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ฟินิกซ์ แอดเวนเจอร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยป่าไม้ อุทยาน ตำรวจ นักเรียน จิตอาสา และพลังมวลชนจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน เพื่อเป็นการแสดงพลังในการแก้ไขปัญหา และเน้นย้ำทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โดยร่วมกันทำแนวกันไฟระยะทาง 5 กิโลเมตร และทำความสะอาด เก็บขยะตามถนนสองข้างทาง เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไม้งาม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ connect-quebec.com

แทงบอล

Releated